Bepaal de uitstraling van uw bedrijf! 

Marketing Communicatie

Bepaal de uitstraling van uw bedrijf!

Een website is een middel. Maar tegenwoordig wel een meer dan belangrijk instrument om uw omzetdoelen en -vermeerderingen te behalen.
De functie van een website is dubbel:

  1. Een visitekaartje -als iemand op uw website komt
  2. Dé presentatie van uw bedrijf/producten – als u zoveel mogelijk wilt verkopen.

Voeg waarde toe en wees onderscheidend


Als bedrijf en/of website wil je jezelf graag onderscheidend positioneren en niet de zoveelste zijn die hetzelfde product op dezelfde manier als de concurrentie aanbiedt. Iedereen kan tegenwoordig een webshop bouwen, maar waarom zouden de zoekmachines uw website/webshop prefereren boven een die van een concurrent met identiek aanbod? Het antwoord zit hem in onderscheidend zijn en waarde toevoegen.
 

Marketingadvies en het wel of niet ontwikkelen van een marketingstrategie


Onderscheidend vermogen, inspelen op de behoeften van je doelgroep en verbreding van je aanpak worden dus steeds belangrijker voor een succesvolle SEO-strategie. Een optimale strategie vertoont daarmee opvallend veel gelijkenis met een succesvolle marketingstrategie.
Voordat onze marketingspecialisten zich bezighouden met het ontwikkelen van een marketingstrategie die de basis vormt voor ons marketingadvies, richting we onze pijlen op de huidige situatie van uw bedrijf of website. Het is immers belangrijk om de huidige situatie onder de loep te nemen, voordat er een helder en duidelijk marketingadvies opgesteld kan worden. Zoals eerder bovenin genoemd, zal onze marketingadviseur al na het eerste gesprek te kennen geven waar de gelegenheid en eventuele pijnpunten liggen. Wij draaien daar niet omheen.
 

Sterke punten, Zwakke punten, Gelegenheden en Bedreigingen


Het marketingadvies dat we u als ondernemer bieden vloeit dan ook voort uit een uitgevoerde S.W.O.T. analyse, waarbij we de sterktes en zwaktes in uw onderneming onder de loep nemen en de kansen en bedreigingen in de markt analyseren. Uiteraard proberen we daarbij inzicht te krijgen in uw doelgroep. Wanneer we een beeld hebben van uw bedrijf en inzicht hebben in de doelgroep(en) die u wilt bereiken, richten we ons op het geven van passend marketingadvies.