Advies bij uw Marketingstrategie

Marketing Advies

 

Hoe zorgt u dat u voortdurend blijft aansluiten bij alle dynamische veranderingen? Ons marketingadvies brengt scherpte van buiten.
 
Het leven van een ondernemer of marketeer is tegenwoordig zwaar. Exacte doelgroepenbenaderingen is zeer kostbaar, je schiet met hagel en ondertussen verandert alles per maand. De (online) concurrentie is moordend, niets is meer zeker en leverancierstrouw komt te voet en gaat te paard.
 
Juist vanwege de vele belangen en de toenemende complexiteit van markten, is het vaak moeilijk een echt scherpe marketingstrategie te ontwikkelen. Extern advies kan dan helpen. Professioneel, scherp, confronterend. En natuurlijk: ook met resultaat op korte termijn. Alleen dan gaat marketingadvies opleveren wat het moet opleveren: meer marktaandeel, meer waarde.
 
Al na het eerste gesprek van ca. 2 uur is er al een goed beeld ontstaan, wordt deze al aan u uitgelegd en kunt u besluiten verder te gaan met onze zeer ervaren marketingconsultant.

Voeg waarde toe en wees onderscheidend

 
Als bedrijf en/of website wil je jezelf graag onderscheidend positioneren en niet de zoveelste zijn die hetzelfde product op dezelfde manier als de concurrentie aanbiedt. Iedereen kan tegenwoordig een webshop bouwen, maar waarom zouden de zoekmachines uw website/webshop prefereren boven een die van een concurrent met identiek aanbod? Het antwoord zit hem in onderscheidend zijn en waarde toevoegen.
 

Marketingadvies en het wel of niet ontwikkelen van een marketingstrategie

Onderscheidend vermogen, inspelen op de behoeften van je doelgroep en verbreding van je aanpak worden dus steeds belangrijker voor een succesvolle SEO-strategie. Een optimale strategie vertoont daarmee opvallend veel gelijkenis met een succesvolle marketingstrategie.
Voordat onze marketingspecialisten zich bezighouden met het ontwikkelen van een marketingstrategie die de basis vormt voor ons marketingadvies, richting we onze pijlen op de huidige situatie van uw bedrijf of website. Het is immers belangrijk om de huidige situatie onder de loep te nemen, voordat er een helder en duidelijk marketingadvies opgesteld kan worden. Zoals eerder bovenin genoemd, zal onze marketingadviseur al na het eerste gesprek te kennen geven waar de gelegenheid en eventuele pijnpunten liggen. Wij draaien daar niet omheen.
 

Sterke punten, Zwakke punten, Gelegenheden en Bedreigingen

Het marketingadvies dat we u als ondernemer bieden vloeit dan ook voort uit een uitgevoerde S.W.O.T. analyse, waarbij we de sterktes en zwaktes in uw onderneming onder de loep nemen en de kansen en bedreigingen in de markt analyseren. Uiteraard proberen we daarbij inzicht te krijgen in uw doelgroep. Wanneer we een beeld hebben van uw bedrijf en inzicht hebben in de doelgroep(en) die u wilt bereiken, richten we ons op het geven van passend marketingadvies.